Cloud Computing Security

1: Identification & Privacy

2: Cloud forensic

3: Access management - Roles

4: Securing communication in cloud

5: Data management

6: Reliability of Network Infrastructure

7: Legal and procedural issues of cloud security

8: Threats and Attacks

 
Projekt Cloud Computing – nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej (UDA.POKL.04.03.00-00-135/12)jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa