Serwisy edukacyjne Politechniki Wrocławskiej

OZE

Otwarte Zasoby Edukacyjne

Portal Otwartych Zasobów Edukacyjnych zawiera kursy wideo z Analizy Matematycznej i Fizyki oraz internetowe materiały kursów z tematyki Cloud Computing. Portal będzie sukcesywnie wzbogacany o nowe kursy.
Opracowanie portalu: Dział E-learningu PWr

Przejdź do serwisu
ePortal PWr

ePortal PWr - ogólnouczelniana platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa ePortal PWr oparta jest na opensource'owej platformie e-learningowej Moodle, wzbogaconej o autorskie rozwiązania. Przy pomocy elementów składowych wspomnianej platformy można przygotowywać, gromadzić i udostępniać materiały dydaktyczne, prowadzić forum/wiki, organizować konsultacje on-line, przeprowadzać testy kompetencji, a także prowadzić pełną statystykę i kontrolę procesu nauczania oraz uczenia się.
Dostęp do ePortalu PWr posiadają wszyscy pracownicy i studenci uczelni.
Opracowanie portalu: Dział E-learningu PWr

Przejdź do serwisu
E-learningowe szkolenie BHP

E-learningowe szkolenie BHP - strona informacyjna

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających studia w Politechnice Wrocławskiej prowadzone jest w formie kursu na ogólnouczelnianej platformie e-learningowej ePortal PWr. Strona http://szkoleniebhp.pwr.edu.pl zawiera szczegółowe informacyjne o szkoleniu oraz jego harmonogramie.
Opracowanie portalu: Dział E-learningu PWr

Przejdź do serwisu
Matematyka Reaktywacja

Matematyka Reaktywacja

Portal „Matematyka Reaktywacja” to elektroniczny podręcznik podzielony na 14 rozdziałów, obejmujący cały zakres materiału z matematyki licealnej. Oprócz przystępnie przedstawionej teorii znajduje się w nim 1253 typów interaktywnych e-zadań. Uruchamiając takie zadanie, uczeń za każdym razem otrzymuje do rozwiązania zadanie z innym, losowo wygenerowanym, zestawem danych. W czasie rozwiązywania zadania dostępne są wskazówki a po rozwiązaniu system ocenia przedstawione zadanie i prezentuje poprawne rozwiązanie, które można śledzić krok po kroku.
Opracowanie portalu: Zespół projektowy z Instytutu Matematyki i Informatyki PWr (obecnie Wydział Matematyki)

Przejdź do serwisu