Dostępne kursy

Analiza matematyczna - kurs wideo

Analiza matematyczna 1
- wykłady

Cykl 90 odcinków wideo, omawiających szereg kluczowych zagadnień z przedmiotu Analiza matematyczna 1.
Wykładowcą jest doc. dr Janusz Górniak z Wydziału Matematyki PWr.

Zbiór zadań z analizy
Analizy matematyczna 1 - zbiór zadań z rozwiązaniami

Analizy matematyczna 1
- zbiór zadań z rozwiązaniami

Cykl 44 odcinków wideo, będący uzupełnieniem wykładów z Analizy matematycznej 1.
Doc. dr Janusz Górniak na oczach widzów prezentuje rozwiązania 290 zadań z zakresu Rachunku różniczkowego i całkowego.

Cwiczenia z analizy
Analizy matematyczna 1 - ćwiczenia (część I)

Analizy matematyczna 1
- ćwiczenia

Kurs jest skierowany do studentów I roku realizujących zajęcia z Analizy matematycznej 1. W opublikowanej części kursu udostępniono rozdziały: Logika,Działania w zbiorze l.rzeczywistych,Funkcje,Ciągi,Granice i ciągłość funkcji,Pochodne,Przebieg zmienności funkcji,Całki.

Fizyka
Fizyka - kurs wideo

Fizyka - wykłady

82 odcinki wykładów i 16 nagrań prezentujących eksperymenty fizyczne.
Cykl obejmuje mechanikę klasyczną i termodynamikę.
Prowadzi go prof.  dr hab. Ewa Popko z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr.

Ćwiczenia z fizyki
Fizyka 1 - ćwiczenia (część I)

Fizyka 1 - ćwiczenia

Kurs jest skierowany do studentów realizujących zajęcia z Fizyki 1. Tematyka kursu obejmuje rozdziały: Wektory, Kinematyka, Dynamika, Praca,moc,energia,Dynamika układu punktów materialnych.

Podręcznik z fizyki
Fizyka dla szkół wyższych - podręcznik

Podręcznik z Fizyki ogólnej

Polska adaptacja trzytomowej publikacji University Physics stworzonej przez fundację OpenStax, przy Rice University w USA - przy współpracy z Politechniką Wrocławską oraz innymi polskimi uczelniami. Przeznaczony jest dla zajęć trwających 2-3 semestry.

Cloud Computing Introduction

Cloud Computing Introduction

Celem kursu jest zapoznanie studentów z technologią przetwarzania w chmurze.
Omówiono rodzaje i modele chmur obliczeniowych oraz przedstawiono zastosowania i potencjalne korzyści tej technologii.

Introduction to BPM

Introduction to BPM

Celem kursu jest zapoznanie studentów z koncepcją zarządzania procesem biznesowym. Omówiono sposoby modelowania, analizy i projektowania wraz z weryfikacją i optymalizacją opartą na metrykach opisujących procesy biznesowe.

Cloud Computing Security

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemem bezpieczeństwa użytkowników i danych przechowywanych w chmurze. Przedstawione zostały m.in. zagadnienia dotyczące systemów identyfikacji i prywatności, zarządzania dostępem, bezpieczeństwa komunikacji i niezawodności infrastruktury sieciowej.

Green Computing

Green Computing

W kursie omówiono metody przeciwdziałania zagrożeniom środowiska związanym z nieefektywnym przetwarzaniem danych w systemach informatycznych, przedstawiono kryteria efektywności przetwarzania i redukcji obciążenia dla środowiska.