Otwarte zasoby edukacyjne

Polecane kursy

Wykład z analizy matematycznej

Analizy matematyczna 1
- wykłady

Cykl 90 odcinków wideo, omawiających szereg kluczowych zagadnień z przedmiotu Analiza matematyczna 1.
Wykładowcą jest doc. dr Janusz Górniak z Wydziału Matematyki PWr.

Analiza matematyczna ćwiczenia

Analiza matematyczna 1
- zbiór zadań z rozwiązaniami

Cykl 44 odcinków wideo, będący uzupełnieniem wykładów z Analizy matematycznej 1.
Doc. dr Janusz Górniak na oczach widzów prezentuje rozwiązania 290 zadań z zakresu Rachunku różniczkowego i całkowego.

Cwiczenia z analizy matematycznej

Analiza matematyczna 1
- ćwiczenia

Kurs jest skierowany do studentów I roku realizujących zajęcia z Analizy matematycznej 1. W opublikowanej części kursu udostępniono rozdziały: Logika, Działania w zbiorze l.rzeczywistych, Funkcje, Ciągi, Granice i ciągłość funkcji, Pochodne,Przebieg zmienności funkcji,Całki.

Wykład z fizyki

Fizyka - wykłady

82 odcinki wykładów i 16 nagrań prezentujących eksperymenty fizyczne.
Cykl obejmuje mechanikę klasyczną i termodynamikę. Prowadzi go prof. dr hab. Ewa Popko z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr.

Ćwiczenia z fizyki

Fizyka 1 - ćwiczenia

Kurs jest skierowany do studentów realizujących zajęcia z Fizyki 1. Tematyka kursu obejmuje rozdziały: Wektory,Kinematyka, Dynamika, Praca,moc,energia, Dynamika układu punktów materialnych, Elektryczność

Podręcznik z Fizyki ogólnej (w serwisie OpenStax)

Podręcznik z fizyki ogólnej

Polska adaptacja trzytomowej publikacji University Physics stworzonej przez fundację OpenStax, przy Rice University w USA - przy współpracy z Politechniką Wrocławską oraz innymi polskimi uczelniami.