Ewa Frączek. Kurs obliczeniowy z fizyki

Wstęp

Parę słów na początek o jednostkach i wektorach.

Czytaj więcej

1. Wektory

1.1. Dodawanie i odejmowanie wektorów.
1.2. Wektory w układzie kartezjańskim.
1.3. Iloczyn skalarny.
1.4. Iloczyn wektorowy.

Czytaj więcej

2. Kinematyka

2.1. Ruch prostoliniowy.
2.2. Ruch w układzie kartezjańskim.
2.3. Składanie ruchów - rzuty.
2.4. Ruch krzywoliniowy.

Czytaj więcej

3. Zasady dynamiki

3.1. Zastosowanie I zasady Newtona.
3.2. Stała siła.
3.3. Tarcie, opory i zmienna siła.
3.4. Proste układy mechaniczne.
3.5. Statyka.
3.6. Nieinercjalne układy odniesienia.

Czytaj więcej

4. Praca, moc, energia, pęd

4.1. Praca sił. Energia mechaniczna.
4.2. Zasada zachowania energii.
4.3. Pola sił.
4.4. Zasada zachowania pędu.
4.5. Pole grawitacyjne.

Czytaj więcej

5. Dynamika układu punktów

5.1. Środek masy.
5.2. Moment bezwładności.
5.3. Ruch obrotowy bryły sztywnej.
5.4. Zasady zachowania w ruchu obrotowym.

Czytaj więcej

6. Drgania i fale

6.1. Drgania swobodne.
6.2. Energia w ruchu drgającym.
6.3. Niestandardowe problemy w ruchu drgającym.
6.4. Drgania tłumione, wymuszone i złożone.
6.5. Rodzaje fal.
6.6. Prędkość w ruchu falowym.
6.7. Transport energii oraz różne problemy w ruchu falowym.
6.8. Interferencja i dyfrakcja.

Czytaj więcej

7. Elektryczność

7.1. Zagadnienia związane z rezystancją
7.2. Obwody prądu stałego
7.3. Kondensator w obwodach prądu stałego
7.4. Sygnały przemienne i tętniące

Czytaj więcej

Ankieta

Ankieta

Czytaj więcej