6.3. Niestandardowe problemy w ruchu drgającym.

6.3.1. Nauka

Zadania z objaśnionymi rozwiązaniami.

Przejdź do listy zadań

6.3.2. Trening

Zadania sprawdzające wiedzę.

Przejdź do listy zadań

6.3.3. Test

Test sprawdzający nabyte umiejętności.

Przejdź do listy zadań