6.1. Drgania swobodne.

6.1.1. Nauka

Zadania z objaśnionymi rozwiązaniami.

Przejdź do listy zadań

6.1.2. Trening

Zadania sprawdzające wiedzę.

Przejdź do listy zadań

6.1.3. Test

Test sprawdzający nabyte umiejętności.

Przejdź do listy zadań