6.5. Rodzaje fal.

6.5.1. Nauka

Zadania z objaśnionymi rozwiązaniami.

Przejdź do listy zadań

6.5.2. Trening

Zadania sprawdzające wiedzę.

Przejdź do listy zadań

6.5.3. Test

Test sprawdzający nabyte umiejętności.

Przejdź do listy zadań