6. Drgania i fale

6.1. Drgania swobodne.

Przejdź do działu

6.2. Energia w ruchu drgającym.

Przejdź do działu

6.3. Niestandardowe problemy w ruchu drgającym.

Przejdź do działu

6.4. Drgania tłumione, wymuszone i złożone.

Przejdź do działu

6.5. Rodzaje fal

Przejdź do działu

6.6. Prędkość w ruchu falowym.

Przejdź do działu

6.7. Transport energii i inne problemy

Przejdź do działu

6.8. Interferencja i dyfrakcja

Przejdź do działu

Wykłady

W dziale tym znajdują się zadania, które ćwiczą zdobytą wiedzę przedstawiona na wykładzie prof. Ewy Popko z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr.

 61 Ruch harmoniczny prosty I
 62 Ruch harmoniczny prosty II
 63 Ruch harmoniczny prosty - energia.
 64 Ruch harmoniczny prosty - przykłady.
 65 Ruch harmoniczny z tłumieniem.
 66 Rezonans mechaniczny.
 67 Fale.
 68 Parametry fali.
 69 Interferencja fali.
 70 Fala dźwiękowa.
 72 Efekt Dopplera.