6.4. Drgania tłumione, wymuszone i złożone.

6.4.1. Nauka

Zadania z objaśnionymi rozwiązaniami.

Przejdź do listy zadań

6.4.2. Trening

Zadania sprawdzające wiedzę.

Przejdź do listy zadań

6.4.3. Test

Test sprawdzający nabyte umiejętności.

Przejdź do listy zadań