6.6. Prędkość w ruchu falowym.

6.6.1. Nauka

Zadania z objaśnionymi rozwiązaniami.

Przejdź do listy zadań

6.6.2. Trening

Zadania sprawdzające wiedzę.

Przejdź do listy zadań

6.6.3. Test

Test sprawdzający nabyte umiejętności.

Przejdź do listy zadań