4. Praca, moc, energia, pęd

4.1. Praca sił. Energia mechaniczna

Przejdź do działu

4.2. Zasada zachowania energi

Przejdź do działu

4.3. Pola sił

Przejdź do działu

4.4. Zasada zachowania pędu

Przejdź do działu

4.5. Pole grawitacyjne

Przejdź do działu

Wykład

W dziale tym znajdują się zadania, które ćwiczą zdobytą wiedzę przedstawiona na wykładzie prof. Ewy Popko z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr.

Sprawdź odcinki:
 26 Praca.
 27 I twierdzenie praca - energia kinetyczna.
 28 Siły zachowawcze i niezachowawcze. Energia potencjalna.
 29 Zasada zachowania energii – siły sprężystości. II twierdzenie o równoważności pracy i energii.
 30 Energia potencjalna i siła zachowawcza.
 31 Zasada zachowania pędu.
 33 Zderzenia.
 34 Zderzenie centralne sprężyste.
 35 Ruch ciał ze zmienną masą.