5. Dynamika układu punktów

5.1. Środek masy

Przejdź do działu

5.2. Moment bezwładności

Przejdź do działu

5.3. Ruch obrotowy bryły sztywnej

Przejdź do działu

5.4. Zasady zachowania w ruchu obrotowym.

Przejdź do działu

Wykład

W dziale tym znajdują się zadania, które ćwiczą zdobytą wiedzę przedstawiona na wykładzie prof. Ewy Popko z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr.

Sprawdź odcinki:
 37   Ruch postępowy środka masy.
 38    Moment siły i moment pędu, II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego punktu materialnego.
 39    Bryła sztywna.
 40    Toczenie się ciał - równia pochyła.
 41    II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej. Moment bezwładności.
 42    II zasada dynamiki Newtona dla układu punktów materialnych. Zasada zachowania momentu pędu.
 43    Moment pędu i prędkość kątowa bryły sztywnej.
 44    Moment pędu i prędkość kątowa dla bryły sztywnej symetrycznej lub dla ustalonej osi obrotu .
 45    Energia bryły sztywnej.
 46    Praca i energia w ruchu bryły sztywnej.
 47    Środek ciężkości i równowaga bryły sztywnej.