5.2. Moment bezwładności

5.2.1 Nauka

Zadania z objaśnionymi rozwiązaniami.

Przejdź do listy zadań

5.2.2 Trening

Zadania sprawdzające wiedzę.

Przejdź do listy zadań

5.2.3 Test

Test sprawdzający nabyte umiejętności.

Przejdź do listy zadań