5.1. Środek masy

5.1.1 Nauka

Zadania z objaśnionymi rozwiązaniami.

Przejdź do listy zadań

5.1.2 Trening

Zadania sprawdzające wiedzę.

Przejdź do listy zadań

5.1.3 Test

Test sprawdzający nabyte umiejętności.

Przejdź do listy zadań