Ankieta

Ankieta

Główną ideą e-kursu z Fizyki1 jest dostarczenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej absolwentowi szkoły ponadgimnazjalnej do zrealizowania przedmiotu na I semestrze studiów w Politechnice Wrocławskiej.
W trosce o przyszłych użytkowników zostały udostępnione pierwsze dwa rozdziały e-kursu, aby skonfrontować przyjęte założenia metodyczne i sposób realizacji z oczekiwaniami i wymaganiami kursantów.
Prowadzone są prace nad rozszerzeniem zakresu tematycznego i wprowadzeniem kolejnych udogodnień funkcjonalnych. W związku z tym uprzejmie prosimy o przedstawienie rzeczowych opinii i uwag dotyczących opublikowanej próbki e-kursu oraz jego funkcjonalności i przydatności. Każda Państwa opinia będzie dla nas niezwykle cenna.

Ankieta składa się z 14 pytań (12 pytań wyboru i 2 pytań otwartych). Jej wypełnienie zajmie ok. 5 minut. Ankieta jest anonimowa. Wyniki ankiety będą służyć udoskonaleniu jakości e-kursu z Fizyki1. Jeśli mają Państwo pytania, sugestie, uwagi do e-kursu lub chcą pozostać z nami w kontakcie, by otrzymywać powiadomienia o kolejnych projektach, prosimy o pozostawienie swojego adresu e-mail w pytaniu 14 (nieobowiązkowym).

* pytanie obowiązkowe

Pytanie 1 *

Jest Pan/Pani

Pytanie 2 *

Czy treść kursu przedstawiono w sposób atrakcyjny i wspierający motywację uczestnika kursu do nauki?

Pytanie 3 *

Czy treści rozwiązań zadań były zrozumiałe i kompletne?

Pytanie 4 *

Czy rachunki matematyczne były rozpisane na odpowiednim poziomie szczegółowości?

Pytanie 5 *

Prosimy o zaznaczenie opinii, z którymi Pan/Pani się zgadza

Pytanie 6 *

Czy wskazówki teoretyczne i rozwijane podpowiedzi były przydane do rozwiązywania zadań?

Pytanie 7 *

Czy ilustracje były czytelne i dobrze oddawały treść zadania?

Pytanie 8 *

Prosimy o zaznaczenie opinii, z którymi Pan/Pani się zgadza. Elementy interaktywne (animacje, ćwiczenia sprawdzające) były:

Pytanie 9 *

Czy mechanizmy działania stron kursu były intuicyjne?

Pytanie 10 *

Z jakiego urządzenia Pan/Pani korzystał/a podczas pracy z kursem?

Pytanie 11 *

Czy w trakcie pracy z kursem wystąpiły problemy z dostępem do treści? Jeśli tak, prosimy o wskazanie napotkanych problemów.

Pytanie 12 *

Ile stron kursu Pan/Pani obejrzał/a przed wypełnieniem ankiety?

Pytanie 13

Jeśli chce Pan/Pani mieć wpływ na rozwój naszego projektu, zachęcamy do podzielenia się z nami swoją opinią, uwagą lub pomysłami.

Pytanie 14

Jeśli chce Pan/Pani pozostać z nami w kontakcie prosimy o pozostawienie swojego adresu e-mail. Poinformujemy Pana/Panią o nowych projektach.