6.8.3. Test

 Test sprawdzający

Informacja

W teście znajdują się pytania, w których należy zaznaczyć jedną prawidłową odpowiedź. Na końcu testu umieszczony jest przycisk sprawdzający odpowiedzi całego testu.

Pytanie 1

W wyniku interferencji dwóch spójnych fal o tej samej częstotliwości otrzymujemy rozkład natężenia, który zależy od (wybierz wszystkie prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 2

Przy odbiciu fali elektromagnetycznej od granicy pomiędzy ośrodkami o różnych współczynnikach załamania, następuje skok fazy o \(\pi\)

Pytanie 3

Dyfrakcji ulega światło na takich przeszkodach (szczelinach),

Pytanie 4

Dyfrakcja zachodzi dla fal (wybierz wszystkie prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 5

Różne barwy baniek mydlanych obserwujemy w wyniku

Pytanie 6

Siatka dyfrakcyjna oświetlona jest wiązką światła białego. Czy widzialne widmo pierwszego rzędu może zachodzić na widmo drugiego rzędu?

Sprawdź wyniki

Podsumowanie