4.2. Zasada zachowania energi

4.2.1 Nauka

Zadania z objaśnionymi rozwiązaniami.

Przejdź do listy zadań

4.2.2 Trening

Zadania sprawdzające wiedzę.

Przejdź do listy zadań

4.2.3 Test

Test sprawdzający nabyte umiejętności.

Przejdź do listy zadań