6.2. Energia w ruchu drgającym.

6.2.1. Nauka

Zadania z objaśnionymi rozwiązaniami.

Przejdź do listy zadań

6.2.2. Trening

Zadania sprawdzające wiedzę.

Przejdź do listy zadań

6.2.3. Test

Test sprawdzający nabyte umiejętności.

Przejdź do listy zadań