6.7.3. Test

 Test sprawdzający

Informacja

W teście znajdują się pytania, w których należy zaznaczyć jedną prawidłową odpowiedź. Na końcu testu umieszczony jest przycisk sprawdzający odpowiedzi całego testu.

Pytanie 1

Fala podłużna biegnąca w stalowym pręcie o gęstości \(\displaystyle{8000\,\mathrm{\frac{kg}{m^3}}}\) i polu przekroju poprzecznego \(2\cdot 10^{-4}\,\mathrm{m^2} \) ma postać (w SI): \(u(x,t)=1\cdot 10^{-5}\cos (2,5\cdot 10^3 \pi t-0,5\pi x) \). Ile wynosi długość tej fali i jej prędkość fazowa?

Pytanie 2

Fala podłużna biegnąca w stalowym pręcie o gęstości \(\displaystyle{8000\,\mathrm{\frac{kg}{m^3}}}\) i polu przekroju poprzecznego \(2\cdot 10^{-4}\,\mathrm{m^2} \) ma postać (w SI): \(u(x,t)=1\cdot 10^{-5}\cos (2,5\cdot 10^3 \pi t-0,5\pi x) \). Ile wynosi średnia moc tej fali?

\(\mathrm{W}\)

Pytanie 3

Fala podłużna biegnąca w stalowym pręcie o gęstości \(\displaystyle{8000\,\mathrm{\frac{kg}{m^3}}}\) i polu przekroju poprzecznego \(2\cdot 10^{-4}\,\mathrm{m^2} \) ma postać (w SI): \(u(x,t)=1\cdot 10^{-5}\cos (2,5\cdot 10^3 \pi t-0,5\pi x) \). Ile wynosi średnia intensywność tej fali?

\(\mathrm{\frac{W}{m^2}}\)

Pytanie 4

Naprężenie struny, w której rozchodzi się fala można policzyć z zależności

Pytanie 5

Wskaż wszystkie prawdziwe zdania.

Pytanie 6

Fala monochromatyczna poprzeczna biegnie wzdłuż struny. Przemieszczenie punktów struny w \(2\) sekundzie przedstawia zależność \(u(x,t=2\,\mathrm{s})=0,02\cos (6-0,6x)\) (w SI). Jaka jest częstość tej fali?

\(\mathrm{\frac{rad}{s}}\)

Pytanie 7

Fala monochromatyczna poprzeczna biegnie wzdłuż struny. Przemieszczenie punktów struny w \(2\) sekundzie przedstawia zależność \(u(x,t=2\,\mathrm{s})=0,02\cos (6-0,6x)\) (w SI). Ile wynosi prędkość fazowa tej fali?

\(\mathrm{\frac{m}{s}}\)

Pytanie 8

Fala monochromatyczna poprzeczna biegnie wzdłuż struny. Przemieszczenie punktów struny w pobliżu \(x=0,4\,\mathrm{m}\) przedstawia zależność \(u(x=0,4\,\mathrm{m},t)=0,02\sin (8t-3,2)\) (w SI). Ile wynosi długość tej fali?

\(\mathrm{cm}\)

Pytanie 9

Fala monochromatyczna poprzeczna biegnie wzdłuż struny. Przemieszczenie punktów struny w pobliżu \(x=0,4\,\mathrm{m}\) przedstawia zależność \(u(x=0,4\,\mathrm{m},t)=0,02\sin (8t-3,2)\) (w SI). Ile wynosi prędkość fazowa tej fali?

\(\mathrm{\frac{m}{s}}\)

Pytanie 10

Fala padając na granice ośrodków częściowo przechodzi do drugiego, a częściowo odbija się od graniyc. To jaka część tej fali odbije się od granicy dwóch ośrodków, zależy od... (wybierz wszystkie prawidłowe odpowiedzi).

Sprawdź wyniki

Podsumowanie