6.8.1. Nauka

Zadanie 6.8.1.1

Dwie fale rozchodzące się wzdłuż osi \(x\) i opisane następującymi równaniami...

Przejdź do zadania

Zadanie 6.8.1.2

Z satelity przesłano falę nośną o częstotliwości z pasma S. Sygnał ten odebrał detektor...

Przejdź do zadania

Zadanie 6.8.1.3

Ile prążków interferencyjnych zobaczymy, gdy oświetlimy siatkę dyfrakcyjną...

Przejdź do zadania

Zadanie 6.8.1.4

Na kryształ chlorku potasu padają promienie rentgenowskie o długości fali ...

Przejdź do zadania