6.8.2 Trening

Zadanie 6.8.2.1

Dwa spójne źródła fal dźwiękowych jednakowej mocy znajdują się w następujących odległościach...

Przejdź do zadania

Zadanie 6.8.2.2

Za pomocą soczewki płasko-równoległej i płaskiej płytki obserwujemy pierścienie Newtona ...

Przejdź do zadania

Zadanie 6.8.2.3

Płaska błonka mydlana widziana w świetle odbitym ma zabarwienie zielone. Promienie świetlne ...

Przejdź do zadania

Zadanie 6.8.2.4

Na siatkę dyfrakcyjną o \(1000\) rysach na \(\mathrm{mm}\) pada fala płaska o długości \(440\,\mathrm{nm}\)...

Przejdź do zadania