Kurs dla studentów I roku Politechniki Wrocławskiej z Analizy matematycznej 1
Działania w zbiorze liczb rzeczywistych

2. Działania w zbiorze liczb rzeczywistych

Czytaj więcej

Funkcje, własności funkcji, wykresy funkcji, funkcja odwrotna, składanie funkcji.

3. Funkcje

Czytaj więcej

Granice. Ciągłość funkcji

5. Granice. Ciągłość funkcji

Czytaj więcej

Pochodna funkcji

6. Pochodne

Czytaj więcej

Badanie przebiegu zmienności funkcji

7. Badanie przebiegu zmienności funkcji

Czytaj więcej

Całka nieoznaczona

8. Całka nieoznaczona

Czytaj więcej

Całka oznaczona

9. Całka oznaczona

Czytaj więcej

Zastosowanie całek

10. Zastosowanie całek

Czytaj więcej

Ankieta

Wypełnij