Zastosowanie całek

Zadanie 10.1

W zadaniu 10.1 zajmujemy się obliczaniem pól trapezów krzywoliniowych, wyznaczonych przez wykresy podanych funkcji.

Czytaj więcej

Zadanie 10.2

W tym zadaniu liczymy pola obszarów ograniczonych podanymi krzywymi.

Czytaj więcej

Zadanie 10.3

W zadaniu 10.3 liczymy długości łuku krzywych na podanych przedziałach.

Czytaj więcej

Zadanie 10.4

W tym zadaniu skupimy się tylko na liczeniu pola powierzchni brył obrotowych powstałych przez obrót krzywej wokół wskazanej osi. Krzywe mogą być również opisane parametrycznie.

Czytaj więcej

Zadanie 10.5

W zadaniu 10.5 będziemy ćwiczyć liczenie objętości brył obrotowych powstałych w wyniku obrotu podanych krzywych wokół wskazanych osi. Krzywe mogą być również opisane parametrycznie.

Czytaj więcej

Zadanie 10.6

W zadaniu 10.6 nawiązujemy do zagadnień znanych w fizyce i stosujemy całki do rozwiązania podanych problemów.

Czytaj więcej

Zadanie 10.7

W zadaniu 10.7 szukamy momentów bezwładności (względem obu osi układu współrzędnych) oraz środek ciężkości jednorodnego trójkąta \(T\) o zadanej gęstości \(\rho\) oraz danych wierzchołkach \(A,\ B,\ C.\)

Czytaj więcej