5.3 Ciągłość funkcji

Zadanie 5.3.1

W zadaniu 5.3.1 uczymy się wykonywać wykresy funkcji, spełniającej podane warunki.

Czytaj więcej

Zadanie 5.3.2

W tym zadaniu dobieramy podane parametry tak, aby zapisana za pomocą wzoru funkcja była ciągła.

Czytaj więcej

Zadanie 5.3.3

W zadaniu 5.3.3 wyznaczamy i określamy rodzaj punktów nieciągłości.

Czytaj więcej

Zadanie 5.3.4

Udowadniamy, że podane równania mają jednoznaczne rozwiązania na wskazanych odcinkach.

Czytaj więcej

Quiz i ćwiczenie aktywne 5.3

Podsumowanie wiedzy i umiejętności z zakresu asymptot oraz ciągłości funkcji w formie quizu oraz ćwiczenia.

Czytaj więcej