4.2 Granica właściwa ciągu

Zadanie 4.2.1

Korzystając z definicji granicy ciągu uzasadniamy podane równanie.

Czytaj więcej

Zadanie 4.2.2

Wyznaczamy granice ciągów, na podstawie twierdzeń o arytmetyce granic ciągów.

Czytaj więcej

Zadanie 4.2.3

Korzystając z określenia liczby \(e\) oraz z twierdzenia o granicy podciągu liczymy granice wybranych ciągów.

Czytaj więcej

Zadanie 4.2.4

Liczymy granice ciągów korzystając z twierdzenia o trzech ciągach.

Czytaj więcej

Zadanie 4.2.5

W zadaniu 2.4.5 odniesiemy się do geometrii aby w wielokącie wypukłym zdefiniować liczbę przekątnych jako ciąg \((T_{n}).\)

Czytaj więcej

Quiz

Aby sprawdzić swoją wiedzę z granicy właściwej ciągu, spróbuj rozwiązać zadania znajdujące się w quizie.

Czytaj więcej