5.1 Granica właściwa i niewłaściwa funkcji

Zadanie 5.1.1

W zadaniu 5.1.1 korzystając z definicji Heinego uzasadniamy prawdziwość podanych równości.

Czytaj więcej

Zadanie 5.1.2

Zadanie 5.1.2 opiera się na twierdzeniach o nieistnieniu granicy funkcji w punkcie oraz w nieskończoności.

Czytaj więcej

Zadanie 5.1.3

W zadaniu 5.1.3 zajmujemy się wyznaczaniem granic funkcji na bazie twierdzeń o arytmetyce granic funkcji oraz twierdzenia o granicy funkcji złożonej. Korzystamy również w tym zadaniu z twierdzeń o granicach niewłaściwych funkcji oraz z granic podstawowych wyrażeń nieoznaczonych.

Czytaj więcej

Zadanie 5.1.4

Zadanie 5.1.4 zajmuje się granicami jednostronnymi funkcji w punkcie.

Czytaj więcej

Zadanie 5.1.5

Korzystając z twierdzeń o trzech funkcjach i o dwóch funkcjach dowodzimy podanych w zadaniu 5.1.5 równości.

Czytaj więcej

Quiz i ćwiczenie aktywne 5.1

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o granicach właściwych i niewłaściwych funkcji w postaci quizu oraz ćwiczenia interaktywnego.

Czytaj więcej