Całka nieoznaczona

Zadanie 8.1

Zadanie 8.1 to wstęp do całek nieoznaczonych i liczenie ich z zastosowaniem podstawowych wzorów na całki funkcji elementarnych.

Czytaj więcej

Zadanie 8.2

W zadaniu 8.2 liczymy całki nieoznaczone z podstawowych funkcji elementarnych z zastosowaniem liniowości całki nieoznaczonej.

Czytaj więcej

Zadanie 8.3

W tym zadaniu stosujemy twierdzenie o całkowaniu przez części.

Czytaj więcej

Zadanie 8.4

W zadaniu 8.4 poznajemy metodę wyznaczania całek nieoznaczonych stosując poznane wzory rekurencyjne.

Czytaj więcej

Zadanie 8.5

W zadaniu 8.5 liczymy całki metodą podstawiania.

Czytaj więcej

Zadanie 8.6

Zadanie 8.6 skupia się na całkowaniu funkcji wymiernych.

Czytaj więcej

Zadanie 8.7

W zadaniu 8.7 poznajemy metody na całkowanie funkcji złożonych z funkcji trygonometrycznych.

Czytaj więcej

Zadanie 8.8

W zadaniu 8.8 znajduje się zadanie interaktywne podsumowujące całki nieoznaczone i metody ich wyznaczania.

Czytaj więcej