Funkcje, własności funkcji, wykresy funkcji, funkcja odwrotna, składanie funkcji.

3.1 Własności funkcji

W dziale Własności funkcji będziemy się zajmować wykresami funkcji i ich przekształceniami. Zajmiemy się również opisywaniem własności funkcji, funkcji złożonych, różnowartościowych, monotonicznych oraz odwrotnych do danych funkcji.

Czytaj więcej

3.2 Funkcja liniowa i kwadratowa

W dziale Funkcja liniowa i kwadratowa będziemy wyznaczać własności funkcji liniowych i kwadratowych oraz wykorzystywać je w zadaniach.

Czytaj więcej

3.3 Funkcja wielomianowa, wymierna i potęgowa

W dziale Funkcja wielomianowa, wymierna i potęgowa znajdziesz zadania dotyczące rozwiązywania równań i nierówności wielomianowych i wymiernych. Dowiesz się co to jest funkcja homograficzna i poznasz jej własności oraz skorzystasz z własności funkcji potęgowej do rozwiązywania zadań.

Czytaj więcej

3.4 Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

W dziale Funkcja wykładnicza i logarytmiczna zajmiemy się obliczaniem wartości wyrażeń zawierających logarytmy, rozwiązywaniem równań i nierówności wykładniczych i logarytmicznych oraz szkicowaniem wykresów tych funkcji i funkcji do nich odwrotnych.

Czytaj więcej

3.5 Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne

W dziale Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne zajmiemy się własnościami i wykresami funkcji trygonometrycznych i do nich odwrotnych. Będziemy rozwiązywać równania i nierówności trygonometryczne, uzasadniać tożsamości trygonometryczne oraz korzystać ze wzorów redukcyjnych.

Czytaj więcej

3.6 Funkcje szczególne

W dziale Funkcje szczególne zajmiemy się funkcjami elementarnymi i nieelementarnymi oraz ich wykresami.

Czytaj więcej