Dynamiczna karta pracy
Przykład sum Riemanna przy wyborze punktu pośredniego w prawym końcu podprzedziału (suma górna), lewego końca podprzedziału (suma dolna) oraz środkowej wartości podprzedziału (środek). Widać, że przy większych \(n\) różnica między sumą górną a dolną zbliża się do \(0\) a wartości sum dolnej i górnej zbliżają się do wartości całki \(|P|\) czyli pola trapezu krzywoliniowego.