Granice. Ciągłość funkcji

5.1 Granica właściwa i niewłaściwa funkcji

W tym dziale zajmujemy się granicą właściwą i niewłaściwą funkcji. Oprócz liczenia granic znajdzie się tutaj także dowód na nieistnienie lub istnienie granicy za pomocą poznanych twierdzeń.

Czytaj więcej

5.2 Asymptoty funkcji

W dziale Asymptoty zajmiemy się wyznaczaniem asymptot funkcji.

Czytaj więcej

5.3 Ciągłość funkcji

W dziale Ciągłość funkcji zajmiemy się badaniem ciągłości funkcji, wyznaczaniem i określaniem punktów nieciągłości oraz dowodzeniem istnienia rozwiązania podanego równania.

Czytaj więcej