Zdania logiczne. Formy zdaniowe

Zadanie 1.1.1

W zadaniu 1.1.1 zajmiemy się oceną, czy dane zdanie jest zdaniem logicznym. W przypadku zdań logicznych będziemy oceniać ich wartość logiczną.

Czytaj więcej

Zadanie 1.1.2

Szukamy w zadaniu 1.1.2 zaprzeczeń zdań logicznych i oceniamy prawdziwość powstałych zaprzeczeń.

Czytaj więcej

Zadanie 1.1.3

W zadaniu 1.1.3 będziemy wykorzystywać spójniki \(\wedge\) oraz  \(\vee\) zapisywania rozwiązań równań i nierówności.

Czytaj więcej