Pochodna funkcji

6.1 Pochodne. Pochodne jednostronne

W tym dziale zajmiemy się wyznaczaniem pochodnych funkcji na podstawie definicji, pochodnych jednostronnych, pochodnych niewłaściwych, pochodnych funkcji złożonych, funkcji odwrotnej, na podstawie poznanych reguł różniczkowania oraz pochodnych wyższych rzędów.

Czytaj więcej

6.2 Interpretacja geometryczna pochodnej

W tym dziale będziemy wyznaczać równania stycznych do wykresów funkcji oraz miary kątów, pod jakimi przecinają się wykresy dwóch funkcji.

Czytaj więcej

6.3 Zastosowanie pochodnej funkcji

W dziale 6.3 będziemy korzystać z różniczki, aby przybliżać wartości podanych wyrażeń lub podawać wielkości takich przybliżeń, korzystając z twierdzenia Lagrangea uzasadnimy kilka równań i nierówności oraz metodą Newtona będziemy wyznaczać przybliżone rozwiązania równań.

Czytaj więcej

6.4 Wzór Taylora. Reguła de L'Hospitala

W tym dziale pokażemy jak korzystać z reguły de L'Hospitala, ze wzorów Taylora z resztą Lagrange'a oraz Maclaurina. Będziemy również szacować dokładność wzorów przybliżonych.

Czytaj więcej