3.5 Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne

Zadanie 3.5.1

W zadaniu 3.5.1 obliczamy wartości wyrażeń zawierających funkcje trygonometryczne, korzystając z wzorów redukcyjnych.

Czytaj więcej

Zadanie 3.5.2

W zadaniu 3.5.2 uzasadniamy tożsamości trygonometryczne.

Czytaj więcej

Zadanie 3.5.3

W zadaniu 3.5.3 szkicujemy wykresy funkcji trygonometrycznych i funkcji złożonych, zawierających funkcje trygonometryczne.

Czytaj więcej

Zadanie 3.5.4

Zadanie 3.5.4 zajmuje się rozwiązywaniem równań i nierówności trygonometrycznych.

Czytaj więcej

Zadanie 3.5.5

W zadaniu 3.5.5 zajmujemy się szukaniem i szkicowaniem funkcji odwrotnych do funkcji trygonometrycznych, czyli funkcji cyklometrycznych.

Czytaj więcej