Całka oznaczona

Zadanie 9.1

W zadaniu 9.1 zajmujemy się obliczaniem całek oznaczonych, korzystając z definicji całki oznaczonej.

Czytaj więcej

Dynamiczna karta pracy

Dynamiczna karta pracy obrazująca całkę oznaczoną i jej interpretację geometryczną.

Czytaj więcej

Zadanie 9.2

W zadaniu 9.2 rozwiązujemy zadania dotyczące całek oznaczonych, na podstawie twierdzenia Newtona - Leibniza.

Czytaj więcej

Zadanie 9.3

Zadanie 9.3 zajmuje się wyznaczaniem całek za pomocą twierdzenia o całkowaniu przez części dla całek oznaczonych.

Czytaj więcej

Zadanie 9.4

Zadanie 9.4 dotyczy obliczania całek oznaczonych, na podstawie twierdzenia o całkowaniu przez podstawienie dla całek oznaczonych.

Czytaj więcej