Ankieta

Ankieta

Główną ideą e-kursu z Analizymatematycznej 1 jest dostarczenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnejabsolwentowi szkoły ponadgimnazjalnej do zrealizowania przedmiotu na Isemestrze studiów w Politechnice Wrocławskiej.

W trosce o przyszłych użytkownikówzostały udostępnione pierwsze pięć rozdziałów e-kursu, aby skonfrontowaćprzyjęte założenia metodyczne i sposób realizacji z oczekiwaniami iwymaganiami kursantów.
Prowadzone są prace nadrozszerzeniem zakresu tematycznego i wprowadzeniem kolejnych udogodnieńfunkcjonalnych. W związku z tym uprzejmie prosimy o przedstawienierzeczowych opinii i uwag dotyczących opublikowanej próbki e-kursu orazjego funkcjonalności i przydatności. Każda Państwa opinia będzie dla nas niezwyklecenna.

Ankieta składa się z 14 pytań (12pytań wyboru i 2 pytań otwartych). Jej wypełnienie zajmie ok. 5 minut.Ankieta jest anonimowa. Wyniki ankietybędą służyć udoskonaleniu jakości e-kursu z Analizy matematycznej 1.Jeśli mają Państwo pytania, sugestie,uwagi do e-kursu lub chcą pozostać z nami w kontakcie, by otrzymywaćpowiadomienia o kolejnych projektach, prosimy o pozostawienie swojegoadresu e-mail w pytaniu 14 (nieobowiązkowym).

* pytanie obowiązkowe

Pytanie 1 *

Jest Pan/Pani

Pytanie 2 *

Czy treść kursu przedstawiono w sposób atrakcyjny i wspierający motywację uczestnika kursu donauki?

Pytanie 3 *

Czy treści rozwiązań zadań były zrozumiałe i kompletne?

Pytanie 4 *

Czy rachunki matematyczne były rozpisane na odpowiednim poziomie szczegółowości?

Pytanie 5 *

Prosimy o zaznaczenie opinii, z którymi Pan/Pani się zgadza

Pytanie 6 *

Czy wskazówki teoretyczne i rozwijane podpowiedzi były przydane do rozwiązywania zadań?

Pytanie 7 *

Czy ilustracje były czytelne i dobrze oddawały treść zadania?

Pytanie 8 *

Prosimy o zaznaczenie opinii, z którymi Pan/Pani się zgadza. Elementy interaktywne (animacje,ćwiczenia sprawdzające) były:

Pytanie 9 *

Czy mechanizmy działania stron kursu były intuicyjne?

Pytanie 10 *

Z jakiego urządzenia Pan/Pani korzystał/a podczas pracy z kursem?

Pytanie 11 *

Czy w trakcie pracy z kursem wystąpiły problemy z dostępem do treści? Jeśli tak, prosimy owskazanie napotkanych problemów.

Pytanie 12 *

Ile stron kursu Pan/Pani obejrzał/a przed wypełnieniem ankiety?

Pytanie 13

Jeśli chce Pan/Pani mieć wpływ narozwój naszego projektu, zachęcamy do podzielenia się z nami swojąopinią, uwagą lub pomysłami.

Pytanie 14

Jeśli chce Pan/Pani pozostać z nami wkontakcie prosimy o pozostawienie swojego adresu e-mail. PoinformujemyPana/Panią o nowych projektach.