Suma, przekrój i dopełnienie zbiorów

Zadanie 1.3.1

W zadaniu 1.3.1 wyznaczamy sumę, różnicę, przekrój i dopełnienie zbiorów (w tym przedziałów liczbowych).

Czytaj więcej

Zadanie 1.3.2

W zadaniu 1.3.2 za pomocą diagramów Venna sprawdzamy równość zbiorów.

Czytaj więcej