Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej

Zadanie 6.2.1

Zadanie 6.2.1 zajmuje się wyznaczaniem stycznych do wykresów funkcji we wskazanych punktach.

Czytaj więcej

Zadanie 6.2.2

W tym zadaniu będziemy wyznaczać proste styczne do wykresów podanych funkcji, które dodatkowo spełniają pewne warunki wymienione w zadaniu.

Czytaj więcej

Zadanie 6.2.3

W zadaniu 6.2.3 będziemy wyznaczać miarę kąta, pod jakim przecinają się wykresy dwóch funkcji.

Czytaj więcej

Quiz

Quiz ułatwi powtórzenie wiadomości ze stycznej do wykresu funkcji.

Czytaj więcej

Zadanie interaktywne

W tym zadaniu w interaktywny sposób ćwiczysz wyznaczanie równań prostych stycznych do wykresów funkcji w danym punkcie.

Czytaj więcej