3.2 Funkcja liniowa i kwadratowa

Zadanie 3.2.1

Zadanie 3.2.1 zajmuje się własnościami funkcji liniowych.

Czytaj więcej

Zadanie 3.2.2

W zadaniu 3.2.2 szukamy wzorów funkcji liniowych spełniających określone warunki.

Czytaj więcej

Zadanie 3.2.3

Zadanie 3.2.3 zajmuje się szukaniem własności funkcji kwadratowych.

Czytaj więcej

Zadanie 3.2.4

Zadanie 3.2.4 jest ćwiczeniem interaktywnym, ćwiczącym szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych.

Czytaj więcej

Zadanie 3.2.5

W zadaniu 3.2.5 zajmiemy się wyznaczaniem współczynników we wzorze funkcji kwadratowej, spełniającej dane warunki.

Czytaj więcej

Zadanie 3.2.6

W zadaniu 3.2.6 szukamy tych wartości parametru, dla których dana funkcja spełnia określone warunki.

Czytaj więcej