Badanie przebiegu zmienności funkcji

7.1 Monotoniczność i ekstrema lokalne

W dziale 7.1 zajmujemy się badaniem monotoniczności funkcji i wyznaczaniem ekstremum.

Czytaj więcej

7.2 Wartość największa i najmniejsza

W tym dziale będziemy ćwiczyć wyznaczanie największej i najmniejszej wartości funkcji we wskazanych przedziałach domkniętych oraz liczeniem zadań optymalizacyjnych.

Czytaj więcej

7.3 Wklęsłość, wypukłość, punkty przegięcia

W dziale 7.3 ćwiczymy wyznaczanie przedziałów wklęsłości i wypukłości funkcji oraz punktów przegięcia.

Czytaj więcej

7.4 Badanie przebiegu zmienności funkcji

W tym dziale kompleksowo badamy przebieg zmienności funkcji.

Czytaj więcej