3.1 Własności funkcji

Zadanie 3.1.1

W zadaniu 3.1.1 wyznaczamy, odczytując z wykresu, własności funkcji.

Czytaj więcej

Zadanie 3.1.2

W zadaniu 3.1.2 zajmujemy się przekształceniami wykresów funkcji.

Czytaj więcej

Zadanie 3.1.3

Zadanie 3.1.3 skupia się na wyznaczaniu dziedziny danej funkcji.

Czytaj więcej

Zadanie 3.1.4

W zadaniu 3.1.4 wyznaczamy złożenia funkcji i określamy ich dziedziny.

Czytaj więcej

Zadanie 3.1.5

W zadaniu 3.1.5 sprawdzamy, czy podane funkcje są różnowartościowe.

Czytaj więcej

Zadanie 3.1.6

Zadanie 3.1.6 zajmuje się uzasadnianiem monotoniczności funkcji na podanym zbiorze.

Czytaj więcej

Zadanie 3.1.7

W zadaniu 3.1.7 szukamy funkcji odwrotnych do podanych.

Czytaj więcej